Në këtë Kategori do të merrni Info për Biznese e Kompani nga SHQIPËRI e KOSOVË që kanë në fokus të punës së tyre: Markete industriale, Markete bujqësore, Hidrokarbure, Petrol, Benzinata, Karburante, Naftë, Vajëra !
Mjete të ndërtimtarisë, Mjete bujqësore, Blegtori, Plehëra kimike, Farëra të ndryshme, Traktorë, Mekanizma bujqësor, Inpute, Karton i Valëzuar. Servis, Pjesë këmbimi, Servis industrial, Eskavatorë, Fadroma, Makineri të Rënda, Shitje Mjetesh të Rënda. Scrap, Hekur, Metale, Metale me ngjyrë, Metale pa ngjyrë, Grumbullim Bakër, Alumin, Bronz, Grumbullim Plastikë, Grumbullim Scrap-i, Shërbime, Marka botërore, Lidershipin vizionar.

NPT NOLI

Adresa: Magjistralja Prizren–Gjakovë, XËRXË 21060–RAHOVEC, KOSOVË.

KOSOVA PACK SHPK

Adresa: Magjistralja Prizren-Gjakovë, Km 2-të, Lagja Arbana, Rr. Sazani pn, Kosovë.

ARUCI TRUCKS

Adresa: Përballë Fabrikës së Tullave, Maminas, Durrës, Albania.