Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

VËLLEZËRIT RAMADANI: Pikë e shitjes së mjeteve të rënda!!
VËLLEZËRIT RAMADANI: Qendra më e madhe dhe më moderne e shitjes së mjeteve të rënda. Markat më të mira botërore gjenden tek qendra jonë kryesore në Fshat i RI në Kosovë. VËLLEZËRIT RAMADANI: Transport i makinerive sipas marrëveshjeve me klientin. Një nga emrat më të njohur në botën e biznesit kosovar e më gjerë.
VËLLEZËRIT RAMADANI: Mjete të ndërtimtarisë, shitje në të gjithë Kosovën.
VËLLEZËRIT RAMADANI: Markat më të mira botërore gjenden tek qendra jonë kryesore në Fshat i RI në Kosovë duke u shërbyer klientëve dhe asistuar ata në blerjet e tyre të rëndësishme.
VËLLEZËRIT RAMADANI: Udhëheq tregun në Kosovë me cilësi, standard europian, besueshmëri, fuqi ekonomike dhe profesionalizëm. Ekip miqësor, asistencë në blerje, garancion, reputacion i padiskutueshëm në treg, lidership dhe çmime shumë të mira.
VËLLEZËRIT RAMADANI: Transport i makinerive sipas marrëveshjeve me klientin.
VËLLEZËRIT RAMADANI: Një nga emrat më të njohur në botën e biznesit kosovar e më gjerë.