Përshkrimi

SCRAP ALBANIA: Grumbullim skrapi, metale me ngjyrë, bakër, alumin, bronz, plastikë, bidon.
Recycling Bussines, Tregëtim metalesh e plastikë. Investime të rëndësishme në procesin e riciklimit dhe lider në tregun metropolitan!!
SCRAP ALBANIA: Grumbullim kanaqe në sasi të madhe dhe grumbullim plastike nga e gjithë Shqipëria. Sistem modern grumbullimi, koleksionimi trajtimi dhe peshimi.
SCRAP ALBANIA: Përfaqëson një kompani lider në treg sa i takon grumbullimit të skrapit, metaleve me ngjyra, bakër, alumin, bronz dhe derivate të tyre, gjithashtu.
SCRAP ALBANIA: Grumbullim kanaqe në sasi të madhe dhe grumbullim plastike nga e gjithë Shqipëria. Shërbim cilësor dhe kursim i kohës së klientit.
SCRAP ALBANIA: Një sistem modern grumbullimi, koleksionimi dhe peshimi, gjithashtu.
SCRAP ALBANIA: Ekip profesional dhe një drejtues vizionar i kompanisë sikurse është z.Flamur Lahi e kanë listuar biznesin në toplistën e sipërmarrjeve më të mira në vend.
SCRAP ALBANIA: Partneritet me ‘Kurum International’, ‘Al Sidenor’ dhe mjaft kompani të tjera simotra në Kroaci, Turqi, Itali dhe mbarë Europën.
SCRAP ALBANIA: Të gjithë bizneset e metropolit shqiptar të kësaj fushe i referohen në radhë të parë ‘Scrap Albania’ në të gjitha marrëveshjet / bashkëpunimet e mundshme në treg.
SCRAP ALBANIA: Cilësi, standard, përkushtim i skuadrave, profesionalizëm, korrektesë dhe çmime mjaft të mira grumbullimi! Ju mirëpresim!