ALBAJRAK GROUP

Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km12-të, Vorë, Tiranë, Albania.