LËR PAK KOHË PËR VETEN

Bukuria e ‘të bërit asgjë’ është se ajo të mëson të kthjellosh mendjen dhe të relaksohesh.

Për shumë nga ne jeta është e mbushur me stimuj, për të mos përmendur përgjegjësitë, ku është pothuajse e pamundur për të qëndruar ulur

BUXHETI I REKLAMËS

Strategjia për reklamën konsiston në krijimin e mesazheve të reklamave dhe në përzgjedhjen e medias për reklamën.

Pas përcaktimit të objektivave të veta dhe të reklamës, kompania përcakton buxhetin e saj të reklamës për çdo produkt. Buxheti i reklamës së

ANËTARI I ORGANIZATËS

Mosnxitja e skuadrave mbetet një nga pengesat më të mëdha të kompanive shqiptare në rrugën e tyre drejt suksesit.

Anëtarët e organizatës gjenden në kompani për vetëm një qëllim: Të ofrojnë shërbimin e tyre dhe kjo me cilësinë maksimale të

ÇLIRO ENERGJINË E BRENDSHME

Mendimet janë ato që shkaktojnë stres, jo njerëzit. Njerëzit nuk mund ta bëjnë këtë.

Menaxheret ua vështirësojnë punën punonjësve. Pa e kuptuar, ata vrasin shpirtin njerëzor me shkollën e vjetër të kontrollit të rreptë dhe gjykimeve kritike. Ky është një

DETAJE TË LIDERSHIPIT

Besimi i liderit nxit vetëbesim dhe vetëvlerësim te ndjekësit e tij.

Teoria e lidershipit karizmatik është një zgjerim i teorisë së atribuimit. Ajo thotë që ndjekësit i atribuojnë aftësi heroike dhe të jashtëzakonshme lidershipit, atëherë kur vërejnë disa sjellje të

CV-ja DHE INTERVISTA

Intervistat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në vendimin nëse do ta merrni vendin e punës ose jo.

Njoftimet nëpër gazeta dhe agjencitë e punësimit mund të jenë drejt zhdukjes si burimet kryesore të transmetimit të informacionit rreth vendeve të

CILËSI TË VEÇANTA

Çelësi për të çliruar potencialet tona janë përpjekjet e vazhdueshme, dhe jo forca apo intiligjenca.

Çdonjëri prej nesh ka aftësi të ndryshme. Sipërmarrësit po kështu. Mund të keni aftësi të shkëlqyera akademike, por pa patur instiktet e duhura do ta

BOTA NË NJË KOKRRIZË RËRE

Nuk është e nevojshme të bëni diçka për të patur mbështetje. Ajo është gjithandej. Është një lloj mrekullie.

Suksesi i menaxhimit është i madh nëse ndihesh i lidhur me gjithçka. Ai buron nga mbështetja që të jep gjithçka që të

TË JESH KRIJUES

Njerëzit nuk blejnë makina, njerëzit blejnë shpejtësinë, statusin, stilin, ekonominë, performancën dhe fuqinë.

Është e vërtetë që aspektet më të kënaqshme të marketingut janë të lidhura me ato krijuese dhe nëse do që ta bësh biznesin tënd të buzëqeshë, atëherë

FUQIA E MENDIMIT

Nuk ka vend tjetër ku mund t’i mbash ndjenjat e tua negative përveçse në mendimet e tua.

Kupto sa të fuqishme janë mendimet e tua. Nëqoftëse do të doje të kuptoje më shumë për një dinamikë mendore, më e rëndësishmja