CILËSIA E PRODUKTIT

Klientët rendin gjithnjë pas produkteve cilësore dhe mundësisht me çmimet më të ulëta të mundshme!

Konsumatorët e mendojnë cilësinë si një ‘shërbim të përkryer’ nga ana e kompanisë. Ky ‘shërbim i përkryer’ përkthehet në: Produkte/shërbime për të cilat konsumatorët kanë shumë nevojë, aq nevojë saqë blerësit paguajnë plot dëshirë dhe pa u menduar dy herë. Produktet/shërbimet cilësore i plotësojnë më së miri pritshmëritë e klientelës, madje shpeshherë i tejkalojnë ato. Produktet/shërbimet cilësore perceptohen përnjëherësh, që me prezantimin e tyre të parë në treg. Këto produkte/shërbime cilësore hyjnë me të shpejtë në botën shpirtërore të klientit, veç të tjerash edhe nëpërmjet intuitës. Produkti/shërbimi cilësor, e josh klientin, e nxit atë në blerje, pavarësisht çmimit të lartë që ky produkt/shërbim mund të mbart me vete. Pavarësisht gjithçkaje, cilësia është në radhë të parë perceptim! Po tha klienti që ky produkt/shërbim është cilësor, atëherë nuk ka më nevojë për diskutime, komentet mbyllen. Po tha klienti që ky produkt/shërbim nuk është cilësor, atëherë sërish debatet mbyllen, pavarësisht se kompania mund të ketë shpenzuar kohë dhe para për jetësimin e tij, si edhe mund të ketë zhvilluar një marketing agresiv. Të gjithë e ndalim hapin, kur para nesh ‘parakalojnë’ marka të njohura ndërkombëtare të tilla si: Nike, Adidas, Silhouette, Mercedez, Apple, Redbull, Riffle, Vodka etj. Këto marka lëvizin në treg plot autoritet dhe absorbohen me të shpejtë prej tij.


Cilësi e lartë, nënkupton çmim i lartë! Në fakt ka një problem: Kjo cilësi, jo gjithmonë pranohet nga klienti dhe jo gjithmonë realizohet nga ana e kompanisë. Vijmë kështu tek kuptimi i cilësisë si: Tërësia e karakteristikave dhe e vetive të një produkti/shërbimi, mjaft të afta për të plotësuar kërkesat konsumatore gjithnjë e në rritje. Klientët rendin gjithnjë pas produkteve/shërbimeve cilësore dhe mundësisht me çmimet më të ulëta të mundshme! Ky është një postulat i përgjithshëm dhe relativ. Ekzistojnë klientë të shumtë, të cilët paguajnë pa hezitim për cilësinë e produktit/shërbimit dhe kjo për një arsye themelore: Ata paguajnë sepse këto produkte/shërbime ju ofrojnë atyre siguri, komfort dhe qetësi shpirtërore. Ekzistojnë klientë të tjerë, të cilët i njohin shumë mirë produktet/shërbimet cilësore, por fuqia e tyre blerëse nuk e lejon absorbimin apo shijimin e tyre. Në fakt, këta klientë, do mund të jenë blerësit e ardhshëm apo klientët potencialë të kompanisë. Tregu dhe konsumatorët janë dinamikë, po kështu edhe kërkesat konsumatore janë të tilla. Një nga parimet themelore në marketing është: Mos rend pas të përsosurës! Në fakt, ky parim përkthehet në: Rend pas kërkesave themelore të momentit! Kjo duket si një drejtëz e kithët me drejtëzën e cilësisë. Fjala është që kompania duhet të plotësojë më së miri kërkesat e çastit të klientelës dhe të listojë trendin e tyre. Kjo mbetet një nga specifikat konstante të departamentit marketing. Përshtatja me tregun i kushtëzon kompanitë për produkte/shërbime sa më cilësore dhe përmirësim të tyre. Produktet/shërbimet cilësore mund të jenë të tilla në një moment të caktuar, por jo në një moment tjetër kohor. Kjo është një nga arsyet themelore pse organizatat duhet të performojnë sa më mirë dhe kjo në vijueshmëri.
Cilësia fillon që nga projektimi i produktit/shërbimit, vazhdon në sferën e prodhimit dhe mbërrin deri tek reagimi pas përdorimit të tyre. Cilësia fillon në projektim, duke iu referuar pikërisht kërkesës konsumatore dhe shpeshherë, kjo cilësi i paraprin kësaj kërkese. Në fakt, niveli më i lartë i cilësisë është ai nivel, i cili përmbush kërkesat konsumatore dhe kjo me minimumin e kostos. Kostoja reflektohet tek çmimi.
Produkti/shërbimi varet para së gjithash edhe nga: Kategoria; Përshtatja në përdorim; Efekti tek konsumatorët. Produktet dhe shërbimet ndahen në klasa të caktuara, si përshembull: Metaxa 3, Metaxa 5, Metaxa 7; Lavatriçe A +, Lavatriçe A ++, Lavatriçe A +++. Kështu veprohet edhe për avionët, anijet, hotelet, bar-restorantet, aparatet fotografikë, kompjuterat, shërbimet turistike, universitetet etj.


Përshtatja në përdorim nënkupton: Lehtësinë e përdorimit, Besueshmërinë; Lehtësinë në mirëmbajtje/riparim. Përshtatja është një nga parametrat e rëndësishëm të cilësisë. Për shembull: Levi’s janë një markë e njohur dhe kjo lidhet në radhë të parë me besueshmërinë. Këto xhinse hekurosen rrallë, vishen në ambjente të ndryshme dhe hidhen në raft pa ndonjë kujdes të veçantë, specifika këto të cilat lidhen me lehtësinë në përdorim. Levi’s gjithashtu nuk e lëshojnë bojën e tyre edhe pse lahen shpesh, si edhe nuk grisen kollaj, cilësi këto që lidhen me lehtësirat në mirëmbajtje. Mercedezi është një makinë e saktë në rrugë, me një timon të lehtë, e sigurtë në marrjen e kthesave, krijon një udhëtim të qetë, pavarësisht llojit të rrugës, specifika këto që lidhen me Lehtësinë në përdorim. Nëse klienti mundësi ekonomike të blejë një makinë të shtrenjtë, atëherë ai nuk është se mendohet gjatë për Mercedezin dhe kjo lidhet me besueshmërinë. Mercedezi ‘nuk di që të ndalet’, thonë klientët, jo vetëm se është Mercedez, por edhe sepse shërbimi për këtë makinë është mjaft i specializuar këtu në Shqipëri. Kjo ka të bëjë me atë që quhen lehtësira në mirëmbajtje. Shembuj të tillë ekzistojnë pa fund.
Përshtatja në përdorim është vërtet e rëndësishme. Përshtatje në përdorim është një shtysë e vërtetë për konsumatorët dhe perceptimet e tyre në treg. Realizimi i një projekti cilësor për produktin/shërbimin cilësor mbetet një detyrë konstante apo eksplicite e kompanisë. ‘Cilësia e një projekti brenda prodhimit’ është teza më e saktë, e cila do të emetonte ‘siguri’. Kjo tezë si është në koherencë me të gjitha arsyetimet e mësipërme. Cilësia e materialeve, numri i fazave të procesit teknologjik, lloji i makinerive, skuadrat, janë disa faktorë substancialë, të cilët mundësojnë ‘cilësinë e projektit brenda prodhimit’. Elementë të tjerë si: Menaxhimi i prodhimit; Cilësia e kontrollit në prodhim; Marketingu i brendshëm etj, do mund të plotësonin spektrin e asaj që tashmë quhet ‘cilësia e projektit brenda prodhimit’.
Drejtuesit e biznesit duhet të nxisin skuadrat e tyre drejt produkteve/ shërbimeve gjithnjë e më cilësore. Në fakt, organizatat që emetojnë produkte/shërbime cilësore, janë organizatat me të ardhurat më të larta në treg. Këto organizata jo vetëm ekzekutojnë planet, objektivat dhe planifikimin strategjik, por janë edhe një mundësi e mirë për të përmbushur ëndrrat individuale të të gjithë anëtarëve të saj.


Organizata dhe drejtuesit e saj e dinë shumë mirë se në ç’raport qëndron biznesi i tyre sa i takon konkurrencës në treg. Organizatat e njohin konkurrencën nëpërmjet studimeve të ndryshme dhe hulumtimit të tregut, por nganjëherë edhe nëpërmjet intuitës. Organizata duhet të eci gjithnjë përpara, është e vetmja rrugë për të mbijetuar. Organizata duhet të përballojë konkurrencën vetëm me produkte/shërbime cilësore, produkte/shërbime unike, produkte/shërbime plot besueshmëri dhe me lehtësira në përdorim. Organizata duhet të përballojë konkurrencën vetëm produkte/shërbime që janë të paktën ‘një hap para’ atyre të konkurrentëve. Kjo është sa elementare aq edhe e sofistikuar!
Cilësia lidhet edhe me ‘problemet sociale’. Shqetësimet sociale janë të shumta dhe shpeshherë ato iu adresohen kompanive të prodhimit. Rendja pas ‘rendimentit të lartë në punë’, ‘kryerja e një numri të madh procesesh teknologjike’, ‘amortizimi dhe mosrinovimi i makinerive të prodhimit’, i ka ekspozuar këto kompani si ‘ndotës’ të ambjentit. Po kështu, prerja e pyjeve, ndotja e detit, gjuetia kontrabandë, hedhja pa kontroll e mbeturinave, mostrajtimi si duhet i mbeturinave toksike etj, vazhdojnë shqetësime shoqëruese të aktivitetit të kompanive.
Kompanitë e ushqimit kane një lidhje konstante me kompanitë prodhuese, kompanitë e transportit apo ato kompani të cilat kanë profil magazinues. Ligjet dhe dispozitat sa i takon ushqimit janë mjaft ‘të forta’, por prapëseprapë ekzistojnë shumë probleme. Skandalet me pijet, mosruajtja si duhet e produkteve me bazë qumështi, mosruajtja si duhet e produkteve me bazë mishin, produktet fallco, produktet jo bio, sistemi i dobët i shpërndarjes etj, janë vetëm disa nga problematikat e mbartura nga ana e kompanive të ushqimit.
Krijimi i kushteve për punonjësit, është një tjetër tregues i cilësisë dhe performancës së kompanive. Mbrojtja e punonjësit nga zhurmat, pluhurat e ndryshme, temperaturat e larta apo stresi artificial i krijuar nga drejtuesit, mbeten të tjera sfida të kompanive. Kujdesi shëndetësor për punonjësit, është një tjetër detyrë e kompanive, kompani të cilat standardet dhe cilësinë i kanë prioritare. Shumë kompani shqiptare në aksin Tiranë-Durrës dhe Prishtinë-Ferizaj po investojnë shumë kohët e fundit sa i takon: Ambjenteve të rregullta të punës; Ambjenteve të aspiruara, estetike dhe të ngrohta; Mjedisit të bollshëm për parkim dhe plot gjelbërim; Rinovimit të teknologjisë etj. Këto kompani shqiptare janë bërë më shumë koshiente: Për të paguar në kohë siguracionet për punonjësit e tyre; Për të siguruar transport falas; Për të dhënë donacione të caktuara në raste fatkeqësish etj. Gjithsesi, kujdesi ndaj cilësisë, problemeve sociale dhe shqetësimit të punonjësve mbeten disa nga detyrat kryesore të organizatës.