MENAXHERI DHE ORGANIZATA

Menaxherët punojnë në organizata, por jo çdokush që punon në organizatë është menaxher.

Menaxherët punojnë në organizata. Prandaj, para se të identifikojmë kush janë menaxherë dhe çfarë bëjnë ata, ne duhet të shpjegojmë se çfarë nënkuptojmë me fjalën organizatë. Organizata

MARRËVESHJE TË KËNAQSHME

Në biznes, skuadrat dhe njerëzit evidentohen nga ekzekutimi i shpejtë i marrëveshjeve dhe aftësia për të prodhuar rezultate.

Një biznes fillon kur realizohet telefonata e parë. Biznesi fillon nga reagimi i stafit, gatishmëria e tij ‘për t’u marrë’ me kërkesat

IDE MBI SHITJET

Shitjet i hapin rrugë prodhimit, ekzekutimit të pagesave dhe investimeve të kompanisë.

Të gjithë jemi tek shitjet! Prindërit ‘shesin’ vlera, sjellje dhe qëndrime sa më të mira për fëmijët e tyre. Mësuesit, profesorët dhe edukatorët ‘shesin’ idetë e tyre, programet

MENDO PËR GJËRAT QË KE

Lumturia nuk mund të gjendet kur jemi të etur për dëshira të reja.

Një nga tendencat më të përhapura dhe më të dëmshme janë: Përqendrimi i tepërt në atë çfarë duam në vend të asaj çfarë kemi. Duket sikur nuk

FUQIA E MENDIMIT

Nuk ka vend tjetër ku mund t’i mbash ndjenjat e tua negative përveçse në mendimet e tua.

Kupto sa të fuqishme janë mendimet e tua. Nëqoftëse do të doje të kuptoje më shumë për një dinamikë mendore, më e rëndësishmja

FORCA SHITËSE INDIVIDUALE

Shitësit vlerësojnë nevojat e klientit dhe organizojnë përpjekjet e kompanisë për të zgjidhur problemet e tyre.

Parimi themelor tek shitjet është se ‘secili jeton duke shitur diçka’. Kompanitë në të gjithë botën i përdorin forcat shitëse për të shitur produkte

LIGJI I SHPËRBLIMIT

Pagesat si rregull janë në përpjesëtim të drejtë me rezultatet e anëtarit të organizatës.

Të gjitha teoritë, tekstet dhe teksturat ekonomike të të gjitha niveleve, i japin një rëndësi të posaçme marrëdhënies punonjës-kompani, apo siç thuhet, marrëdhënies punonjës-organizatë. Në këtë

PREKJA E SUKSESIT

Vendosni synime dhe objektiva të qarta! Shkruani dhe listoni ato sipas rëndësisë që kanë!

Sukses do të thotë të jesh i lumtur! I lumtur përkthehet: Të vështroni botën, pa patur synime dhe objektiva të tjera, përveç atyre që keni ekzekutuar

GJËRA TË VOGLA

Unë them se për fatin tim të mirë kam patur rreth vetes njerëz shumë të qetë, shumë paqësorë, dhe të dashur.

Shumë njerëz janë të frikësuar, të ngutshëm, konkurues, dhe vazhdojnë ta jetojnë jetën sikur të ishte një urgjencë e

FRYMËZIMI NXIT SUKSESIN

Kur i nxit të tjerët të besojnë te madhështia e tyre, kjo nuk bëhet në mënyrë teorike.

Kur në anketime njerëzve të suksesshëm të biznesit u bëhet pyetja: ‘Cila është koha kur të vijnë idetë më të mira të biznesit’,