PERSON I SUKSESSHËM

Pyetja e parë në marketing është: Cilëve klientë do t’u shërbejmë? Pra, cili është tregu ynë i synuar?

Specialistët e marketingut pasi njohin konsumatorët dhe tregun, fillojnë e hartojnë një strategji të marketingut që vihet në lëvizje nga klienti. Menaxhimi

ÇFARË ËSHTË MOTIVIMI

Motivimi është funksion i tri elementeve kryesore: i përpjekjeve, i qëllimeve të organizatës dhe i nevojave.

Çfarë është motivimi? Ne e dimë se motivimi është rezultat i ndërveprimit mes individit dhe situatës me të cilën ai përballet. Sigurisht, individë të

AMBASADORËT E MARKËS

Sot, kompanitë janë duke korrur frytet e fuqisë së komunikimit, duke shndërruar mjaft klientë në ambasadorë ndikues të markës.

Njerëzit kanë dëshirë të flasin rreth gjërave që i bëjnë ata të lumtur, përfshi edhe produktet dhe markat e tyre të

PERSON I SUKSESSHËM

Vendos një synim të qartë, pak objektiva dhe drejto çdo mendim dhe energji për realizimin e tyre.

Nuk është e nevojshme të ngreni hipoteza dhe hamendësime të ndryshme për të parashikuar të ardhmen e dikujt. Këtë mund ta bëni fare

JEPU TË DREJTË TË TJERËVE

Ta mbrosh me ngulm pozicionin tënd, të merr një energji mendore shumë të madhe dhe shpesh të ftoh me njerëzit përreth.

Një nga pyetjet më të rëndësishme që mund t’ia bëni ndonjëherë vetes është ‘A dua të kem të drejtë’,

ÇFARË ËSHTË ARRITJE E MADHE

Arritjet më të mëdha e domethënëse janë ato që burojnë nga brendësia e vetes tonë.

Rivlerëso edhe një herë çfarë do të thotë për ty ‘një arritje me të vërtetë e rëndësishme’. Ndonjëherë është e lehtë të rrëmbehemi nga arritjet

ENERGJIA E BRENDSHME

Menaxheri që vepron pa mbikëqyrur ndjek parimin: Zbulo aftësitë e punonjësve, por mos u përpiq t’i korigjosh ata!

Menaxheret ua vështirësojnë punën punonjësve. Pa e kuptuar, ata vrasin shpirtin njerëzor me shkollën e vjetër të kontrollit të rreptë dhe gjykimeve

MJETET E MARKETINGUT

Blerja realizohet kur ekzistojnë: Informacioni i duhur; Pranueshmëria; Mundësia financiare; Përdorshmëria.

Mjetet e marketingut janë 4P-të e famshme: Produkt; Pagesë; Shpërndarje apo Vend; Promovim, kompozimi dhe aplikimi i të cilave është shumë i nevojshëm për organizatën. Veç këtyre ekzistojnë edhe

FOKUSI I VENDIMEVE

Ndoshta, aftësia më e dallueshme e profesionistëve të marketingut është kompetenca e tyre për të krijuar dhe menaxhuar markat.

Specialistët e marketingut i marrin vendimet për produktin dhe shërbimet në tri nivele: vendimet për produktet individuale, vendimet për linjën e

IDE TË GABUARA

Ne do punojmë dhe do të shesim, pasi klientët na mbajnë mend! Është një ide e gabuar në biznes.

Shumë teori dhe parashikime në biznes përfundojnë të gabuara, akoma pa nisur zbatimi i tyre. Kjo ndodh, pasi teoritë dhe parashikimet

error: Materialet nuk mund te kopjohen !!