Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

ZHURI SHPK PRIZREN
Ndërtojmë të ardhmen së bashku !!
Kompani lider sa i takon furnizimit me beton cilësor të tregut. Kualiteti i lartë i betonit është një sintezë e organizimit të përsosur të kompanisë dhe lidershipit ambicioz të saj. Zhavor i thyer nga guri mineral, çimento cilësore / Shqipëria dhe makineritë AMANN/Swiss, janë të tjera detaje që ndikojnë në mënyrë thelbësore në performancën e lartë të betonit të prodhuar nga ZHURI SHPK. Po kështu fabrika e bllokave prodhon me standard dhe në përputhje me kërkesat më të mira të klientelës. ZHURI SHPK: Edhe elemente betoni, anësore, oxhaqe, vazo të luleve me 3 lloje të ngjyrave. ZHURI SHPK: Klientë biznese dhe familjarë, korrektësi në realizimin në afat të çdo porosie të marrë, besueshmëri në treg, teknologji zvicerane dhe europiane në prodhim, fabrikë e bllokave, fabrikë e betonit, gurëthyes.
Ndërto me kualitet, Ndërto me ZHURI !

Video