Përshkrimi

XHAMA TË ZINJ VILI-DURRËS
Freski në Makinën tuaj !!
Errësim xhamash, Veshje xhamash të llojeve të ndryshme. XHAMA TË ZINJ VILI-DURRËS: Letër me nuanca termike për xhamin e parë të makinave. Është kundra rrezeve ultra violet që janë të dëmshme për lëkurën. Ruan freskinë në makinën tuaj. Nuk pengon në shikim. XHAMA TË ZINJ VILI-DURRËS militon në treg me profesionalizëm, standard dhe çmim konkurrues, gjithashtu. Disa rregulla të errësimit të xhamave: Xhami ballor lejohet errësim vetëm për një shirit lart, max 13cm / max 75% errësimi; Xhamat anësor, rreshti i parë (direkt majtas / djathtas shoferit) të përcjellin 75% dritë; Xhamat e pasëm lejohet errësimi max 75%, të mos lejohen efekte pasqyrë; Të lejohen perdet brenda dritareve të rreshtit pas shoferit kur janë fabrikim i prodhuesit; Stopa të pasëm frenash në xham të mos bllokohen etj. XHAMA TË ZINJ VILI-DURRËS: Është kthyer tashmë në një qendër referimi për klientelën dhe plotësimin e kërkesave maksimale të saj. XHAMA TË ZINJ VILI-DURRËS: Jepini bukurinë e nevojshme makinës tuaj dhe ruani shëndetin. Ju mirëpresim!