Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

TONI KONSTRUKSION
Prodhim dhe Montim Konstruksione Metalike, Kapanone, Dhoma frigoriferike, Ndërtime hotele / fshatra turistik, Materiale ndërtimi, Import-Eksport mallrash, Standard EU. Fokusi është tregu i brendshëm shqiptar dhe ai në Kosovë, Gjermani, Irlandë etj.
TONI KONSTRUKSION: Një kompani mjaft interesante në tregun shqiptar e më gjerë. Për cilësinë e produktit / shërbimeve, çmimin konkurrues dhe lidershipin vizionar, gjithashtu.
TONI KONSTRUKSION: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar që ka nisur veprimtarinë e saj duke ndërtuar, prodhuar dhe montuar konstruksione metalike për çdo lloj biznesi dhe prone.
TONI KONSTRUKSION: Veprimtari në fushën e ndërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve civile, turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, vepra kullimi, ujitje, rrugë, kanalizime, punime infrastrukture, porte, asistencë dhe ekspertizë teknike.
TONI KONSTRUKSION: Ofron për ju import-eksport, prodhim, montim, konstruksione metalike etj. Për zyra, banesa, agrobiznes, sera diellore, njësi industriale, shërbim publik, reklama, impiante ulëse-ngritëse, panelesh të ndryshme etj.
TONI KONSTRUKSION: Ndërtim kapanonesh, montim, import -eksport dhe tregtim dhomash frigoriferike. Prodhim / tregtim me shumicë / pakicë i materialeve të ndërtimit.
TONI KONSTRUKSION: Import-eksport i materialeve të ndërtimit brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë, ndërtim të impianteve dhe të stabilimenteve për prodhimin dhe furnizimin e lëndëve të para dhe të materialeve të ndërtimit të çdo lloji.
TONI KONSTRUKSION: Import- eksport me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, ushqimorë, konfeksione, bujqësore, drusore, mobilieri, pajisje e makineri të ndryshme, etj. Transport brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë.
TONI KONSTRUKSION: Gjithashtu kompania ushtron veprimtari në fushën e turizmit, me qëllim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike të pushimit, plazheve, qendrave të arkëtimit brenda dhe jashtë vendit, të blejë, të marrë me qira, të ndërtojë apo të nxisë ndërtimin e tyre, duke vepruar në këtë fushë e vetme apo me partnerë të tjerë. Ju mirëpresim!

Video