Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

SKRAP 2007 SH.P.K
Recycling Center!!
SKRAP 2007 SH.P.K: Pikë grumbullimi për Materiale Plastike dhe Skrapi!
SKRAP 2007 SH.P.K: E licensuar për të bërë çrregjistrimin e Mjeteve Motorrike!
SKRAP 2007 SH.P.K: E lançuar para 15 vitesh në tregun shqiptar, sot, është një nga sipërmarrjet më të rëndësishme në fushën e grumbullimit të metaleve të ndryshme dhe trajtimit të mbetjeve të riciklueshme, të tilla si hekur, metale me ngjyrë/pa ngjyrë, plastikë, bakër etj. SKRAP 2007 SH.P.K: Klienti dhe besueshmëria ndaj tij, përkushtimi, korrektësia dhe serioziteti janë shoqëruese të përditshmërisë sonë.
SKRAP 2007 SH.P.K: Kompania zotëron kapacitete shumë të mira dhe fokusi ynë në vazhdim, është jo vetëm zgjerimi cilësor i tyre, por edhe shtrirja jonë në tregun europian sa i takon eksportit të lëndës së parë drejt këtij tregu.
SKRAP 2007 SH.P.K: Kompania është zhvilluar me objektiva ambicioze edhe në aspektin social të biznesit, duke bërë të mundur punësimin e dhjetëra punonjësve si edhe duke kontribuar në mbarëvajtjen dhe higjenën e ambienteve sociale.
SKRAP 2007 SH.P.K: Jemi një realitet konkret në tregun metropolitan e atë shqiptar, jemi gjithnjë në avangard me planet tona zhvillimore dhe të përkushtuar për të bërë më të mirën e mundshme.
SKRAP 2007 SH.P.K: Stili perëndimor i kompanisë, projektet e kryera në afat dhe me standard, lidershipi vizionar dhe çmimet favorizuese, janë të tjera parametra të kompanisë me fokus klientin dhe plotësimin e pritshmërive të tij. Ju mirëpresim!