Përshkrimi

SAT KONSTRUKSION: Operon prej shumë vitesh në tregun kombëtar të ndërtimit duke u afishuar me cilësi të lartë të realizimit të objekteve dhe projekteve të marra përsipër, korrektesë dhe profesionalizëm.
SAT KONSTRUKSION: Një ndërmarrje mjaft interesante ku skuadrat e punës, inxhinierët dhe vizioni i kompanisë janë në sintoni dhe koherencë të vazhdueshme në treg.
SAT KONSTRUKSION: Makineri të avancuara, ekzekutim në kohë i çdo projekti, rritje e vazhdueshme dhe plotësim i pritshmërive të klientit.
SAT KONSTRUKSION: Punë publike, projekte private, gërmime, rrugë, kanalizime, rikonstruksione, godina civile, industriale dhe standard i tyre.
SAT KONSTRUKSION: Vitet e fundit dallohet gjithnjë e më shumë në treg edhe në fushën e instalimit të impianteve fotovoltaike.
SAT KONSTRUKSION – Konsulencë Teknike: Ofron një shërbim konsulencë falas për çdo individ apo biznes i cili është i interesuar të instalojë një impiant fotovoltaik. Për këtë shërbim kompania ka vendosur në dispozicionin tuaj një inxhinier kompetent i cili do të llogarisë impiantin më të përshtatshëm për ju apo biznesin tuaj.
SAT KONSTRUKSION – Konsulencë Financiare: Një impiant fotovoltaik duhet të ketë një kthim investimi sa më të shpejtë. Kjo varet nga çmimi i energjise që paguani. Kështu, kompania ju ofron një analizë të detajuar financiare të investimit tuaj dhe ju ndihmon të bëni investimin e duhur.
SAT KONSTRUKSION – Instalim: Një grup pune profesional i përbërë nga elektriçistë dhe instalatorë me përvojë të cilët janë trajnuar në montimin e strukturave metalike dhe instalimin e paneleve fotovoltaike janë gjithmonë në dispozicion të klientit.
SAT KONSTRUKSION – Konfigurim: Një pjesë e rëndësishme e projektit është edhe konfigurimi i sistemit sipas parametrave të duhur. Inxhinierët e kompanisë janë të çertifikuar për këtë shërbim nga kompanitë më të mëdha të prodhimit të inverterave.
SAT KONSTRUKSION – Garanci: Në sistemin tuaj kompania kryen çdo instalim të impianteve fotovoltaike me përgjegjësi dhe seriozitet të plotë.
SAT KONSTRUKSION: Standard, teknologji e avancuar, skuadra kryengritëse dhe çmim konkurrues.