Përshkrimi

SARA SHPK PRIZREN
Ndërmarrje tregtare, Shumicë-Pakicë!!
SARA SHPK: Është themeluar në vitin 2006 me status ndërmarrje tregëtare me shumicë dhe pakicë, ndërsa sot është një nga ndërmarrjet më të suksesshme në Prizren e më gjerë.
SARA SHPK: Ka vazhduar aktivitetet e saja biznesore në disa fusha, si atë të tregtisë me shumicë dhe pakicë të artikujve ushqimore dhe të agrobiznesit gjithashtu, duke u ekspozuar në treg me korrektesë, besueshmëri dhe çmime konkurruese. Ndërmarrjen “Sara” e bënë të njohur shitja me shumicë dhe pakicë e miellit nga gruri, thekri dhe misri, mbi 20 lloje miellrash, gjithashtu edhe shitja e artikujve të agrobiznesit, përfshirë plehrat kimike farërat si dhe ushqimi i bagëtive, përfshirë drithërat, ushqimet e koncentruara, premikse dhe të tjera. Kështu duke vazhduar edhe me një gamë të gjërë të artikujve tjerë nga lëmitë e ndryshme, si panelë sandwiche si dhe rrjeta dekorative për thurjen e kopshteve, etj.
SARA SHPK: Krahas zhvillimeve duke ju ofruar klientëve shërbime sa më të mira dhe cilësore, ndërmarrja “Sara” gjatë vitit 2007, dhe 2008 ka shtrirë aktivitetin e saj edhe në dy pika të shitjes në Suharekë si dhe në pjesën perëndimore të qytetit të Prizrenit.
SARA SHPK: Operon në të gjithë Kosovën dhe në Shqipëri gjithashtu dhe me një natyrë të theksuar agrobiznesi.
SARA SHPK: Produkte kualitative, Shërbim cilësor i stafit dhe një Pikë e rëndësishme referimi për klientelën. Ju mirëpresim!