Përshkrimi

POLIKLINIKA DENTARE DIPEM
Buzëqeshja juaj!!
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM: Investim cilësor në industrinë dentare të metropolit shqiptar dhe një pikë e fortë referimi për klientelën.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM: Ofrojmë me standard dhe profesionalizëm shërbimet e mëposhtme: Kirurgji; Implantologji; Terapi; Protetikë; Ortodonci; Estetikë.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, KIRURGJIA: Përfshihet extracioni i dhëmbëve dhe extracioni në mënyrë kirurgjikale i infeksioneve të tyre.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, IMPLANTOLOGJI: Përfshihet shtimi i kockës dhe vendosja e implanteve me metodat më bashkëkohore dhe teknologji europiane.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, TERAPI: Përfshihet mbushja e dhëmbëve, silanime, fluorizime, pastrime gurëzash dhe zbardhime.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, PROTETIKA: Përfshin urat e porcelanit, ura zirkoni, ura EMax… proteza elastike, të thjeshta, të skeletuara, të plota dhe parciale.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, ORTODONCIA: Përfshin aparatin fiks metalik dhe qeramik për drejtimin e dhëmbëve, aparat për zgjerimin e qiellzës dhe aparate të ndryshme në mizurë për raportin e nofullave.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM, ESTETIKA: Përfshin një rubrikë tjetër të punës sonë cilësore për fasetat kompoziti dhe qeramike.
POLIKLINIKA DENTARE DIPEM: Gjithnjë në përmbushje të kërkesave më të larta të klientelës!