Përshkrimi

LIBURNIA BETON
Prodhim betoni dhe Ndërtime!!
LIBURNIA BETON: Militon në tregun e Kosovës që prej vitit 1989 duke e nisur me një aktivitet modest në fushën e materialit ndërtimor, ndërsa sot gjendet në toplistën e kompanive më të suksesshme në qarkun e Prizrenit dhe gjithë Kosovën, gjithashtu.
LIBURNIA BETON zotëron betonierën kompjuterike më moderne në Kosovë. Me një kapacitet 105 m³/orë dallohet qartazi në tregun nacional e më gjerë për standartin europian dhe plotësimin me cilësi të kërkesave më të larta të klientelës.
LIBURNIA BETON: Mbi 40 punëtorë të rregullt e të mirëkualifikuar, drejtues të aftë dhe vizionar, përmirësim i vazhdueshëm i cilësisë dhe i standardit dhe kujdes dinamik ndaj klientelës.
LIBURNIA BETON: Profesionalizëm, korrektesë dhe çmime konkurruese!