Përshkrimi

KUPA SHPK
Ndërtime dhe rikonstruksione !!
KUPA SHPK: Një kompani plot reputacion në tregun shqiptar dhe me një performancë gjithnjë në rritje, kohë pas kohe. Operon në tregun shqiptar në fushën e ndërtimit që nga viti 2004, në atë të rikonstruksionit dhe infrastructures gjithashtu . E pajisur me makineri të teknologjisë së lartë dhe një staf inxhinieriko-teknik professional KUPA SHPK ofron standard dhe korrektësi në ekzekutimin e projekteve të rangut nacional. KUPA SHPK : Ndërtime rrugësh dhe autostrada,godina biznesi, rikonstruksione, gërmime, kanalizime, termoizolime, punime civile dhe industriale. KUPA SHPK: Në të gjithë Shqipërinë! Adresa Qendrore: Rruga “Berisha”, Argjinatura Kamëz, Tirana-Albania. Adresa Zyrat: Rruga ”Dritan Hoxha”, Blloku Gintash, Tirana-Albania.