Përshkrimi

KUPA SHPK
Ndërtime dhe rikonstruksione!!
KUPA SHPK: Një kompani plot reputacion në tregun shqiptar dhe veçanërisht në atë metropolitan. Për standartin që ofron në fushën e ndërtimit, performancën në rritje, sasinë dhe cilësinë e punëve të kryera dhe lidershipin vizionar, gjithashtu.
KUPA SHPK: Operon në tregun shqiptar në fushën e ndërtimit që nga viti 2004, në atë të rikonstruksionit dhe infrastrukturës duke u shfaqur si një kompani serioze dhe e shëndetshme. KUPA SHPK: E pajisur me makineri të teknologjisë së lartë dhe një staf inxhinieriko-teknik profesional kompania ofron standard dhe korrektësi në ekzekutimin e projekteve të ndryshme publike e private në kryeqytetin shqiptar dhe në gjithë Shqipërinë.
KUPA SHPK: Ndërtime rrugësh dhe autostrada, godina biznesi, rikonstruksione, gërmime, kanalizime, termoizolime, punime civile dhe industriale.
KUPA SHPK: Ne ofrojmë standard të lartë në fushën e ndërtimit!