Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

KTHELLA SHPK
Ndërtime dhe Rikonstruksione, Cilësi dhe Standard!!
KTHELLA SHPK: Është padyshim kompania nr1 në qarkun e Mirditës dhe një nga më të mirat në Shqipëri. Për cilësinë e punëve të kryera në çdo qark të vendit, korrektesën në afate dhe standartin e ofruar në tregun shqiptar e më gjerë.
KTHELLA SHPK: Shkëlqen në treg me tërë performancën e saj në ndërtimin e rrugëve, shkolla, godina publike dhe private, zyra, qendra tregtare, industriale dhe komerciale, ujësjellës-kanalizime, rikonstruksione rrugë dhe godina etj.
KTHELLA SHPK: Projekte në qarqe të ndryshme dhe korrektësi në ekzekutimin në kohë të tyre. KTHELLA SHPK: Një staf inxhinieriko-teknik mjaft kompetitiv dhe një lider i vërtetë si Pjetër Nikolli janë vetëm dy nga arsyet që e kanë shfaqur kompaninë para syve të publikut dhe klientelës si mjaft të suksesshme dhe një pikë të rëndësishme referimi në treg.

Galeri