Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

KOTICA SHPK
Prodhime të betonit dhe inerte !!
KOTICA SHPK: Është padyshim një nga kompanitë më të rëndësishme në vend sa i takon fushës së ndërtimit, prodhimeve të betonit dhe prodhimeve të inerteve, gjithashtu.
KOTICA SHPK: Pllaka trotuari me ngjyra; Bordura për trotuare; Shtylla vreshtarie; Blloqe të përmasave të ndryshme; Tuba të dimensioneve të ndryshme; Beton dhe Inerte.
KOTICA SHPK: E gjithë teknologjia dhe makineritë janë marka të njohura italiane në fushën e ndërtimit, gjë e cila garanton cilësi të lartë dhe efiçencë në prodhim duke ofruar kështu në tregun shqiptar e më gjerë produkte sipas standartit europian.
KOTICA SHPK: E lançuar në treg në vitin 1993 nga z. Frrok Kotica, sot kompania është në toplistën e kompanive shqiptare sa i takon dinamikës së aktivitetit, projekteve me karakter nacional, përmbushjes me korrektesë të çdo porosie të klientelës dhe investimeve të njëpasnjëshme në funksion të rritjes së performancës të kompanisë.
KOTICA SHPK: Inerte dhe prodhime betoni, shumëllojshmëri, projekte të përmbushura me sukses, klientelë e kënaqur, staf profesional dhe drejtues energjikë të kompanisë.
KOTICA SHPK: Vizion dhe besueshmëri, standard dhe çmime konkurruese, ju mirëpresim!