Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

KAG ASPHALT COMPANY
Kualiteti dhe korrektësia janë të garantuara!!
KAG ASPHALT COMPANY: Një kompani mjaft interesante në tregun e Kosovës dhe një fuqi ekonomike në këtë treg e më gjerë. Për projekte cilësore dhe sipas standarteve më të përparuara europiane. Për korrektesë, profesionalizëm dhe lidership vizionar, gjithashtu.
KAG ASPHALT COMPANY: Infrastrukturë dhe ndërtime të rrugë dhe autostrada në të gjithë Kosovën e jo vetëm. Rrugë të reja dhe rehabilitime, skuadër revolucionare në terren dhe teknologji e përparuar. Makineri të fjalës së fundit që nga njësia e gurëthyesit, impianti i asfaltit e deri tek eskavatorët dhe kamionët. Kombinim i qëndrueshëm i betonaresë fikse me fleksibilitetin e një betonareje mobile për profesionistët tanë të ndërtimit. Kapacitete mjaft të mëdha asfaltuese dhe ndërtuese.
KAG ASPHALT COMPANY: Plotësim kohë pas kohe i flotës teknologjike, projekte gjithnjë e më të mëdha dhe performancë e shtuar e biznesit. Punojmë me moton për t’i shërbyer sa më mirë vendit tonë, për të ardhmen e brezave që të jetojnë dinjitetshëm në vendin e tyre.
KAG ASPHALT COMPANY: Jemi në treg për të plotësuar pritshmëritë e larta të klientit, qoftë ai publik ose privat. Për t’u dalluar nga të tjerët me standartin e lartë të ofruar dhe çmimin konkurrues, gjithashtu. Ju mirëpresim!