Përshkrimi

K.TURJA SHPK
Pllaka betoni, Rikonstruksione, Gërmime, Kanalizime, Asfaltime!!
K.TURJA SHPK: Me një eksperiencë mbi 12-vjeçare sot, është pozicionuar në treg si një nga kompanitë plot reputacion në fushën e ndërtimit.
K.TURJA SHPK: Një fabrikë e teknologjisë gjermane e prodhimit të Pllakave të Betonit dhe me standard europian. Marrim përsipër edhe shtrimin e pllakave të betonit në projekte bashkiake dhe private, rajonale dhe kombëtare gjithashtu.
K.TURJA SHPK: Edhe gërmime të cdo lloj përmase, kanalizime e mure mbajtëse, asfaltime etj. K.TURJA SHPK: Kapaciteti ynë përbëhet nga Kamionë vetëshkarkues me dhe pa vinç deri në 7 ton e gjatësi deri në 27m, rimorkiator për transport pllakash deri në 500 metër katror rrugë, ekskavatorë të ndryshëm nga 2 deri në 25 ton, minifadroma të pajisura me kovë, pirun dhe mishelatrice, rrula të mëdhenj mbi 16 ton dhe rrula të vegjël për rrugica, të gjitha veglat e dorës për shtrimin e pllakave të trotuarit dhe ngjeshjen e tyre me vibrator, ngjeshjen e bazamentit të bordurave etj.