Përshkrimi

INTEL SHPK
Produkte Elektrike & Hidraulike !!
E themeluar në vitin 1998, kompania INTEL ofron një gamë të gjerë produktesh elektrike dhe hidraulike duke u pozicionuar qartazi në qendër të tregut metropolitan dhe atij shqiptar gjithashtu. INTEL: Vizioni ynë, është të ofrojmë në treg produkte me cilësi të lartë dhe me një çmim ekonomik, duke udhëhequr kështu me besueshmëri dhe kompetencë profesionale. INTEL ofron cilësi të lartë prodhimi dhe standard europian. Kjo, falë stafit të kualifikuar jo vetëm në prodhim, por edhe në angazhimet e tij me klientelën, produktet dhe kënaqësinë konsumatore. INTEL: Plotësojmë kërkesat e klientit në një kohë shumë të shkurtër, me përkushtim të plotë, madje, duke i tejkaluar pritshmëritë e tyre. INTEL: Luan një rol të rëndësishëm në tregun shqiptar duke u afishuar në këtë treg me një rrjet cilësor shpërndarje, rrjet i cili është në shërbim të klientit në çdo moment të kohës. INTEL: Mbi 3000 artikuj të ndryshëm për instalime civile dhe industriale, për projekte rajonale e kombëtare duke emetuar kështu, jo vetëm efikasitetin e lartë dhe partneritetin e qëndrueshëm, por edhe fuqinë e saj të padiskutueshme në treg. INTEL: Ne e shikojmë të ardhmen si diçka të cilën mund ta krijojmë me përpjekje të përbashkëta dhe kolektive.