Përshkrimi

INTEL SHPK: Produkte Elektrike & Hidraulike!!
INTEL SHPK: E themeluar në vitin 1998, kompania ofron një gamë të gjerë produktesh elektrike dhe hidraulike duke u pozicionuar qartazi në qendër të tregut metropolitan dhe atij shqiptar.
INTEL SHPK: Vizioni ynë, është të ofrojmë në treg produkte me cilësi të lartë dhe me një çmim ekonomik, duke udhëhequr kështu me besueshmëri dhe kompetencë profesionale.
INTEL SHPK: Cilësi e lartë prodhimi dhe standard EU. Kjo, falë stafit të kualifikuar jo vetëm në prodhim, por edhe në angazhimet e tij me klientelën, produktet dhe kënaqësinë konsumatore.
INTEL SHPK: Plotësojmë kërkesat e klientit në një kohë shumë të shkurtër, me përkushtim të plotë, madje, duke i tejkaluar pritshmëritë e tyre.
INTEL SHPK: Luan një rol të rëndësishëm në tregun shqiptar duke u afishuar në këtë treg me një rrjet cilësor shpërndarje, rrjet i cili është në shërbim të klientit në çdo moment të kohës.
INTEL SHPK: Mbi 3000 artikuj të ndryshëm për instalime civile dhe industriale, për projekte rajonale e kombëtare duke emetuar kështu, jo vetëm efikasitetin e lartë dhe partneritetin e qëndrueshëm, por edhe fuqinë e saj të padiskutueshme në treg.
INTEL SHPK: Ne e shikojmë të ardhmen si diçka të cilën mund ta krijojmë me përpjekje të përbashkëta dhe kolektive.