Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

HELIOS AGENCY-KAMËZ: Real Estate & Kancelari!!
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Real Estate, Shitblerje pronash të ndryshme, Rezidenca dhe apartamente, Toka dhe truall, Godina biznesi dhe komerciale, Zyra dhe objekte në metropolin shqiptar dhe gjithë Shqipërinë, gjithashtu. Oferta në dinamikë. Jemi në treg për të përmbushur me cilësi kërkesat e klientëve, për të qenë një pikë e fortë referimi dhe zgjedhje e parë e tyre.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Shërbime dhe pagesa të ndryshme. Është adresa ku ju si individ apo si biznes mund të mbaroni të gjitha detyrimet tuaja dhe kjo në kohë rekord. Faturat e OSHEE, Faturat e ujit, Gjobat e policisë rrugore, Faturat e kompanive celulare, internetit, Detyrimet tatimore dhe mjaft pagesa të tjera, gjithashtu.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Asistencë për shërbimet e E-Albania me kosto elementare. Çertifikata personale dhe familjare; Vërtetime të ndryshme; Aplikime në hipotekë; Pensione etj.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Ofron edhe Bileta avioni, / trageti, Paketa / Guida turistike, Viza turistike kryesisht për USA, UK, CANADA, GERMANY, AUSTRALI etj.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Ofron edhe siguracione në partneritet të plotë me Eurosig. Kështu në zyrën tonë mund të merrni siguracione automjetesh, sigurimin e biznesit, sigurimin e pronës, sigurimin e shëndetit, sigurimin në udhëtim, sigurimin kasko etj.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Artikuj shkollor, Artikuj për zyrat tuaja, Printime, Skanime, Fotokopje etj. Gjithçka me çmimet më të mira në treg, gjithçka për ju.
HELIOS AGENCY-KAMËZ: Performancë dhe zgjidhje me cikël të mbyllur e kërkesave të klientelës. Korrektesë, fleksibilitet dhe çmimi më i mirë. Ju mirëpresim!!

Galeri