Përshkrimi

G-PROJECT SHPK
Projektim, Ndërtime, Gurëthyes, Fabrikë betoni, Tregëti !!
G-PROJECT SHPK: Operojmë në të gjithë Kosovën. Aktiviteteti kryesor i kompanisë është projektimi. Projektojmë banesa, shtëpi, objekte të ndryshme rezidenciale, komerciale dhe industriale.
G-PROJECT SHPK: Një skuadër plot kreativitet dhe projekte mjaft mbreslënëse e unike, duke u shfaqur në treg me seriozitet dhe profesionalizëm.
G-PROJECT SHPK: E themeluar në vitin 2012 pas një eksperience familjare 35-vjeçare në fushën e ndërtimit dhe tregtisë së familjes Besimi, sot kompania është e pozicionuar në treg si një pikë e fortë referimi për cilësinë e lartë dhe standardin europian që ofron.
G-PROJECT SHPK, është e ndarë në 5(pesë) sektorë duke filluar nga Projektimi, Realizimi i ndërtimeve, aktiviteti në Gurëthyes, impianti i fabrikës së Betonit dhe Tregëtia.
G-PROJECT SHPK: Zyra qendrore e kompanisë gjendet në qytetin e Prizrenit, rruga Tirana p.n.
G-PROJECT SHPK: Që nga themelimi, kompania ka realizuar projekte mjaft ambicioze si dhe ndërtime në fusha specifike, si në trafostacione energjitike, objekte publike, ndërtime private, rrugë me asfalt, rrugë me kubëza betoni, ndërtime shëndetësore, mure mbrojtëse, ura, furnizime me beton e zhavorr etj.
G-PROJECT SHPK: Jemi të përkushtuar në fushën kërkimore shkencore duke studiuar dhe dizajnuar edhe pilot projekte innovative të energjisë së qëndrueshme për një qytet të gjelbër. Fushëveprim tjetër specifik është edhe avancimi i vazhdueshëm i stafit teknik dhe punëtorëve në konzervimin dhe restaurimin e objekteve nën mbrojtje dhe me vlerë në trashëgimi kulturore.
G-PROJECT SHPK: Stafi profesional administrativ dhe i inxhinierëve i ka mundësuar kompanisë që të i ofrojë klientëve shumëllojshmëri të shërbimeve me standardet më të larta në cilësi duke trajtuar çdo detaj të punës me përkushtim dhe korrektësi.
G-PROJECT SHPK: Ndërto ëndrrën tënde me ne! Ju mirëpresim!