Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

FONDERIA E&E SHPK
Modele me porosi nga Giza dhe Alumini!!
FONDERIA E&E SHPK: Shkritore e hekurit sipas standarteve më të përparuara.
FONDERIA E&E SHPK: Bëjmë prodhimin me cilësi të Pusetave metalike nga giza si dhe Produkte të ndryshme me porosi nga giza apo alumini.
FONDERIA E&E SHPK: Një kompani e stilit perëndimor jo vetëm në organizimin e prodhimit, teknologjinë e aplikuar por edhe në marrëdhënien korrekte dhe afatgjatë me klientin.
FONDERIA E&E SHPK: Pusetë nga giza me lartësi 11cm, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 40 Ton; Pusetë nga giza me lartësi 7cm, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 40 Ton; Pusetë nga giza, modeli i rrumbullakët, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 30 Ton; Pusetë nga giza, modeli i rrumbullakët, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 20 Ton; Pusetë nga giza, modeli i rrumbullakët, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 10 Ton; Pusetë nga giza, modeli i rrumbullakët, diametër 600mm dhe ngarkesa deri në 5 Ton; Pusetë nga giza, modeli i rrumbullakët, diametër 520mm dhe ngarkesa deri në 3 Ton; Pusetë nga giza, modeli katrore 600mm x 600mm dhe ngarkesa deri në 20 Ton; Pusetë nga giza, modeli katrore 600mm x 600mm dhe ngarkesa deri në 10 Ton; Ujëmbledhës nga giza, ngarkesa deri në 40 Ton; Ujëmbledhës nga giza, ngarkesa deri në 20 Ton; Ujëmbledhës nga giza, ngarkesa deri në 5 Ton; Ujëmbledhës nga giza 500mm x 120 mm; Kalldaja të furrave nga giza etj.
FONDERIA E&E SHPK: Përveç prodhimeve të cekura më sipër kryejmë edhe punime me porosi nga klientë e kompani të ndryshme me materiale nga Giza dhe Alumini.
FONDERIA E&E SHPK: Çertifikuar me ISO 9001:2015, Punonjës të kualifikuar, Teknologji e përparuar në prodhim, Drejtues mjaft praktik dhe të aftë gjithashtu, Porosi të realizuara me cilësi dhe standard, Besueshmëri dhe Çmime mjaft konkurruese.