Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

FERPLAST FERIZAJ-KOSOVË
Kompani Industriale dhe Lider në Tregun e Kosovës!!
FERPLAST: Prodhues i tubave të Plastikës prej ∅ 40mm deri ∅ 2000 mm. Standard-ISO9001, Standard-ISO14001, Standard BS OHSAS18000, Standard-ISO17025.
FERPLAST: Gypa të brinjëzuar me diametër 75–1000, Gypa nga PVC me diametër 110–400, Gypa të ujësjellësit HDPE 100RC me diametër 20-630, Gypa për kablla elektrik me diametër 40-160, Gypa nga PP për kanalizim shtëpiak me diametër 50-160.
FERPLAST: Drejtues vizionar, projekte nacionale, klientë nga Kosova, Shqipëria, Ballkani e më gjerë, teknologji e avancuar në prodhim.
FERPLAST: Teknologji e përparuar dhe Lider i padiskutueshëm në tregun vendas e më gjerë.

Video