Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

FERPLAST FERIZAJ-KOSOVË
Kompani Industriale !!
Prodhues i tubave të Plastikës prej ∅ 40mm deri ∅ 2000 mm. Standard-ISO9001, Standard-ISO14001, Standard BS OHSAS18000, Standard-ISO17025. FERPLAST FERIZAJ-KOSOVË: Gypa të brinjëzuar me diametër 75–1000, Gypa nga PVC me diametër 110–400, Gypa të ujësjellësit HDPE 100RC me diametër 20-630, Gypa për kablla elektrik me diametër 40-160, Gypa nga PP për kanalizim shtëpiak me diametër 50-160. FERPLAST FERIZAJ-KOSOVË: Drejtues vizionar, projekte nacionale, klientë nga Kosova, Shqipëria, Ballkani e më gjerë, teknologji e avancuar në prodhim. FERPLAST FERIZAJ-KOSOVë: Lider i padiskutueshëm në tregun vendas dhe me një shtrirje gjithnjë e më të madhe në Ballkan.