Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

ENDI 94 SHPK: E lançuar në tregun shqiptar në fillim të vitit 2000, sot përfaqëson në fluksin e kompanive shqiptare një ndërmarrje kompetitive dhe të suksesshme.
ENDI 94 SHPK: Jemi të përqendruar në artikujt e domosdoshëm në fushën e ndërtimit, sikurse janë ato të sistemeve të ujësjellësit, kanalizimit, drenazhimit dhe sistemeve të kalimit të kabllove elektrik.
ENDI 94 SHPK: Shërbimet që ofron kompania, janë prezantimet më të mira të firmave për sistemet e ujit të pijshëm për përdorim masiv dhe individual, sistemet e vaditjes dhe sistemet e kanalizimeve.
ENDI 94 SHPK: Udhëhiqemi në çdo moment nga prioritetet në mbajtjen e liderit në cilësinë e produkteve, standardin e ofruar dhe kujdesin ndaj klientit.
ENDI 94 SHPK: Kompanitë me të cilat bashkëpunojmë dhe kompanitë më të interesuara për produktet e ‘’Endi 94’ Shpk’’ operojnë në sektorin e ndërtimeve civile, industriale, infrastrukturë urbane dhe në sektorin e furnizimit me ujë.
ENDI 94 SHPK – ARTIKUJT KRYESOR: Tubacione plastike me bazë PVC; PP; PE; Pompa ujë; Saraçineska dhe Rakorderi; Aksesorë hidraulike; Valvula dhe kundravalvula; Bolierë ngrohje etj.
ENDI 94 SHPK: Cilësi, Standard, Shumëllojshmëri zgjedhjesh, Vizion, Çmime konkurruese!! Ju mirëpresim!!