Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

ED AL-PUNIME DURALUMINI & PVC
Cilësi, Standard, Çmim konkurrues !!
ED AL është në treg me produkte cilësore, korrektesë, profesionalizëm dhe çmime mjaft konkurruese, gjithashtu. ED AL-Punime Duralumini & Pvc ka në fokus kryesor klientin dhe plotësimin e të gjitha pritshmërive të tij. Ne ofrojmë jo vetëm produkte dhe shërbime sipas standartit, por edhe asistencë për klientin që nga porosia e deri tek realizimi me sukses i saj.
Ofrojmë: Fasada xhami; Dyer dhe Dritare alumini, Grila të të gjitha llojeve e modeleve. Punojmë me Dyer dhe Dritare Plastike të çdo lloji. ED AL-Punime Duralumini & Pvc: Tenda Dielli-Copë, Druri & Xhami, Kangjella Alumini & Xhami dhe shumë shërbime të tjera. Ne punojmë me përkushtim dhe luftojmë për cilësinë maksimale ndaj çdo porosie të klientit!
ED AL ofron një sërë shërbimesh të ndryshme si: Dyer & Dritare Alumini; Dyer & Dritare Plastike (PVC); Vetrata Alumini; Kangjella Alumini; Grila; Rrjeta; Tenda; Gabina Dushi Xhami; Kangjella Xhami; Porta Xhami; Etj..! Ju mirëpresim!
!