Përshkrimi

DRITI BETON-KRUSHË E VOGËL
Prodhim betoni, Ndërtime!!
DRITI BETON: Një kompani industriale e klasit të parë në fushën e ndërtimit e cila dallohet qartazi në tregun e Kosovës sa i takon cilësisë së lartë të betonit të prodhuar, investimit teknologjik në ndërmarrje, shërbimit ndaj klientit dhe standartit të përparuar, gjithashtu.
DRITI BETON: Furnizim me beton sipas kërkesave të klientelës për ndërtime të ulëta dhe ndërtime të larta. Çdo porosi e klientelës realizohet në kohë dhe me përpikmëri, transporti kryhet me makineri të fjalës së fundit dhe çmimet e aplikuara janë mjaft konkurruese.
DRITI BETON: E vendosur në Krushë e Vogël, pikërisht, në magjistralen Prizren-Gjakovë, kompania po shfaqet gjithnjë e më shumë plot reputacion. Në fakt, jo vetëm në këtë aks të rëndësishëm në tregun e ndërtimit por në të gjithë Kosovën, duke u pozicionuar kështu në listën e kompanive të rëndësishme në Prizren-Gjakovë e jo vetëm.
DRITI BETON: Standard europian, korrektesë, performancë dhe besueshmëri, ju mirëpresim!