Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

DRITI BETON-KRUSHË E VOGËL
Prodhim betoni, Ndërtime !!
Një kompani industriale e klasit të parë në fushën e ndërtimit e cila dallohet qartazi në tregun e Kosovës sa i takon cilësisë së lartë të betonit të prodhuar dhe investimit teknologjik në ndërmarrje. DRITI BETON: Furnizim me beton sipas kërkesave të klientelës për ndërtime të ulëta dhe ndërtime të larta gjithashtu. Çdo porosi e klientelës realizohet në kohë dhe me përpikmëri, transporti kryhet me makineri të fjalës së fundit dhe çmimet e aplikuara janë mjaft konkurruese. DRITI BETON: E vendosur në ‘Krushë e Vogël’, pikërisht, në magjistralen Prizren-Gjakovë, kompania po shfaqet gjithnjë e më shumë plot reputacion jo vetëm në këtë aks të rëndësishëm në tregun e ndërtimit por në të gjithë Kosovën, duke u pozicionuar kështu në listën e kompanive të rëndësishme në vend. DRITI BETON: Standard europian, korrektesë, performancë në rritje dhe besueshmëri, ju mirëpresim!