Përshkrimi

DINO COMPANY
Lider në tregun e Kosovës, Standard Europian!!
DINO COMPANY: Është një kompani e cila merret me ndërtimin e komplekseve afariste-banesore dhe ka veprimtari në sektorin e qeramikës, ndërtimit, shitblerjes, betonit, gurthyerjes, si dhe energjisë duke u shfaqur si një lider në tregun e Kosovës e më gjerë.
DINO COMPANY: Kompania ofron një kualitet të lartë për klientët, pavarësisht sektorit ku ajo vepron, duke e dëshmuar veten si lider të industrisë ndër vite.
DINO COMPANY: Kompania bën prodhimin e të gjitha klasave të betonit sipas standardeve më të përparuara të ndërtimit dhe transportin deri në destinimin final.
DINO COMPANY: Kompania kryen prodhimin e të gjitha fraksioneve të zhavorit, shitjen dhe transportimin deri në destinacionin final të tyre.
DINO COMPANY: Kryen furnizimin me të gjitha llojet e materialeve ndërtimore.
DINO COMPANY: Kompania ofron në treg qeramikë të prodhimit italian me shumicë dhe pakicë nga fabrikat më të njohura italiane të prodhimit të qeramikës.
DINO COMPANY: Kompania kryen dhe shitjen direkte të lokaleve afariste dhe banesave.
DINO COMPANY: Pra, një fluks shërbimesh kualitative në treg dhe me standard të lartë.
DINO COMPANY: Është padyshim në toplistën e kompanive më të suksesshme në Kosovë.