Përshkrimi

DINO BETON LIPJAN
Prodhim betoni !!
Fabrika e betonit DINO me traditë shumë vjeçare bën prodhimin e betonit të gatshëm. DINO Beton ofron shërbimet e prodhimit dhe betonimit te një gamë e gjerë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve me makineri të avancuar. Disa nga projektet më atraktive të DINO Beton kohëve të fundit janë betonimi i Themel Pllakës për DP Partners në rrugën C, betonimi Iëi Themel Pllakës në Lagjen e Spitalit me investor të projektit BTP Holding. Projekt tjetër atraktiv është edhe ndërtimi i Stadionit në Magurë, Lipjan, me investitor Komunën e Lipjanit. DINO Beton për çdo vit realizon dhjetëra projekte të suksesshme duke u shfaqur si një lider i vërtetë dhe plot reputacion në treg!