Përshkrimi

BIG MARKET
Di çfarë zgjedh!!
BIG MARKET: Një biznes i dashur për konsumatorët dhe kjo në të gjithë Shqipërinë.
BIG MARKET, Misioni: Plotësimi i të gjitha kërkesave të familjeve shqiptare me artikujt, cilësinë, shumëllojshmërinë, çmimet më të mira dhe ofrimin e një shërbimi të kulturuar për klientët tanë. Ky është një mision stacionar dhe permanent i kompanisë.
BIG MARKET, Vizioni: Të jemi Lider i tregut ushqimor shqiptar duke synuar të bëhemi pjesëtari më i ri i çdo familje shqiptare dhe një emër i dashur për konsumatorin mbarë shqiptar.
BIG MARKET: Mbi 150 markete të standarteve më të larta në të gjithë Shqipërinë.

Video