Të dhëna për biznesin

AUTO SERVIS RENI
Na ndiqni

Përshkrimi

AUTO SERVIS RENI
Shërbime elektroauto me cilësi, standard, profesionalizëm dhe çmim konkurrues!
Diagnozë me kompjuter; Kodime; Klima A/C; Retrofit; Kopje çelësi etj.
AUTO SERVIS RENI: Një sipërmarrje e re dhe plot autoritet në tregun shqiptar. Shërbime elektroauto me cilësi, standard, profesionalizëm dhe çmim konkurrues!
AUTO SERVIS RENI: Ofrojmë për makinën tuaj diagnozë me kompjuter duke identifikuar / zgjidhur problematika të ndryshme të mundshme. Edhe kodime, klima A/C, retrofit, kopje çelësi etj. Të gjitha në kohë optimale për klientin.
AUTO SERVIS RENI: Misioni ynë si biznes i Ri në treg është plotësimi dhe tejkalimi i kërkesave më të larta të klientelës. Jemi duke u shndërruar në një pikë referimi për klientin sa i takon shërbimit elektroauto, ndaj nuk do të bëjmë asnjëherë kompromis me cilësinë.
AUTO SERVIS RENI: Gjithmonë për zgjidhje reale dhe të vërteta! Ju mirëpresim!