Përshkrimi

ALBIT CONSTRUCTION
Prodhim Betoni dhe Ndërtimtari !!
ALBIT CONSTRUCTION: Është padyshim një nga kompanitë me një fuqi të konsiderueshme ekonomike në tregun shqiptar dhe mjaft kredibile në qarkun e Lezhës e më gjerë, gjithashtu.
ALBIT CONSTRUCTION: Impiante të prodhimit të betonit, cilësi dhe standard i lartë i markave të betonit, ndërtimtari, armatura, struktura etj.
ALBIT CONSTRUCTION: Të gjitha makineritë janë të një teknologjie të përparuar e bashkëkohore që nga prodhimi i betonit e deri tek ngarkimi i cili bëhet me një sistem të kompjuterizuar.
ALBIT CONSTRUCTION: Punime cilësore dhe vepra inxhinierike në Kurbin, qarkun e Lezhës dhe gjithë Shqipërinë. Standardi i lartë në impiant, korrektësia me klientin dhe çmimet konkurruese janë të tjera parametra të rëndësishëm të kompanisë tonë.
ALBIT CONSTRUCTION: Realizim në afat i projekteve të ndryshme ndërtimore pavarësisht madhësisë së tyre. Jemi pjesëmarrës të suksesshëm në vepra publike dhe private duke u afishuar me rendimet të lartë dhe profesionalizëm.
ALBIT CONSTRUCTION: Gjithmonë e para!