Përshkrimi

AGRODRINIA
Mekanizma bujqësor dhe inpute!!
AGRODRINIA: Është përfaqësues ekskluziv për Kosovë dhe Shqipëri i shumë produkteve dhe markave të ndryshme që përdoren në bujqësi dhe në shërbim të bujqësisë.
AGRODRINIA: Tregëtojmë mekanizma bujqësor, pajisje të ndryshme në funksion të rendimenteve të larta në bujqësi dhe inpute bujqësore, gjithashtu.
AGRODRINIA: Shumë produkte ofrohen në treg sipas kërkesave të klientelës dhe fermerëve duke bërë të mundur plotësimin me cilësi të kërkesave të tyre.
AGRODRINIA: Bashkëpunim me kompani prodhuese të mekanizmit bujqësor në Europë dhe kjo për të qenë sa më afër me klientelën dhe nevojat e tregut.