Përshkrimi

AGRODRINIA
Mekanizma bujqësor dhe inpute !!
Është përfaqësues ekskluziv për Kosovë dhe Shqipëri i shumë produkteve dhe markave të ndryshme që përdoren në bujqësi. AGRODRINIA: Tregëtojmë mekanizma bujqësor, pajisje të ndryshme në funksion të rendimenteve të larta në bujqësi dhe inpute bujqësore gjithashtu. AGRODRINIA: Shumë produkte ofrohen në treg sipas kërkesave të klientelës dhe fermerëve. AGRODRINIA: Bashkëpunim me kompani prodhuese të mekanizmit bujqësor në Europë dhe kjo për të qenë sa më afër me klientelën dhe nevojat e tregut.