Përshkrimi

AFTER SCHOOL PROGRES
Studime plotësuese, Aktivitete, Anglisht, Kamp veror, Gjithçka për mirëqenien e fëmijëve!!
AFTER SCHOOL PROGRES: Është padyshim sipërmarrja ku argëtimi dhe edukimi gërshetohen natyrshëm me kujdesin ndaj fëmijëve dhe mirëqenien e tyre, gjithashtu. Një program ambicioz edukimi dhe arsimimi. Mësimdhënës me përvojë dhe edukator ekselentë. Kujdestar të vëmendshëm ndaj fëmijëve dhe ambjente për një punë profesionale me standard dhe profesionalizëm.
AFTER SCHOOL PROGRES: Ndihmë dhe suport në kryerjen e detyrave nga mësues profesionistë dhe plot eksperiencë; Shpjegim i termave, koncepteve dhe përforcim i njohurive kryesore; Asistencë dhe ndihmë në realizimin e projekteve shkollore; Gjuhë angleze; Aktivitete kreative si pikturë, art craft, lojëra të ndryshme etj; Mjedise të përshtatshme dhe të besueshme për çdo fëmijë që frekuenton qendrën tonë.
AFTER SCHOOL PROGRES: Në periudhën Qershor-Gusht mirëpresim fëmijët për Kampin Veror dhe për çdo abonim ofrohet Anglisht falas.
AFTER SCHOOL PROGRES: Përkujdesje dhe përmirësim i mësimnxënies, ambjente profesionale dhe mjaft miqësore, kujdes i vazhdueshëm, standard dhe çmime konkurruese. Ju mirëpresim!