ENERGJIA E BRENDSHME

Menaxheri që vepron pa mbikëqyrur ndjek parimin: Zbulo aftësitë e punonjësve, por mos u përpiq t’i korigjosh ata!

Menaxheret ua vështirësojnë punën punonjësve. Pa e kuptuar, ata vrasin shpirtin njerëzor me shkollën e vjetër të kontrollit të rreptë dhe gjykimeve

MJETET E MARKETINGUT

Blerja realizohet kur ekzistojnë: Informacioni i duhur; Pranueshmëria; Mundësia financiare; Përdorshmëria.

Mjetet e marketingut janë 4P-të e famshme: Produkt; Pagesë; Shpërndarje apo Vend; Promovim, kompozimi dhe aplikimi i të cilave është shumë i nevojshëm për organizatën. Veç këtyre ekzistojnë edhe

FOKUSI I VENDIMEVE

Ndoshta, aftësia më e dallueshme e profesionistëve të marketingut është kompetenca e tyre për të krijuar dhe menaxhuar markat.

Specialistët e marketingut i marrin vendimet për produktin dhe shërbimet në tri nivele: vendimet për produktet individuale, vendimet për linjën e

IDE TË GABUARA

Ne do punojmë dhe do të shesim, pasi klientët na mbajnë mend! Është një ide e gabuar në biznes.

Shumë teori dhe parashikime në biznes përfundojnë të gabuara, akoma pa nisur zbatimi i tyre. Kjo ndodh, pasi teoritë dhe parashikimet

UDHËHEQËSI VIZIONAR

Disiplinë do të thotë më shumë të shembësh sesa të ndërtosh.

Rekrutimet e ndryshme për punë bazohen në jetëshkrimin e kandidatit dhe referencat e tij, por kjo nuk është gjithnjë e saktë. Punëmarrësit e suksesshëm marrin shumë parasysh edhe atë

DETAJE TË NEGOCIMIT

Negocimi ka dy palë dhe në fund të procesit, secila prej tyre duhet të jetë ‘e fituar’!

Aftësia për të krijuar miq dhe klientë, është një nga faktorët kryesorë për të qenë i suksesshëm në kompaninë ku ju drejtoni apo

DISA DETAJE TË LIDERSHIPIT

Lideri krijon një vizion realist, të besueshëm dhe tërheqës për të ardhmen.

Teoria e lidershipit karizmatik është një zgjerim i teorisë së atribuimit. Ajo thotë që ndjekësit i atribuojnë aftësi heroike dhe të jashtëzakonshme lidershipit, atëherë kur vërejnë disa sjellje

MEDIA DHE REKLAMA

Metrikë të mediave janë: klasifikimi, lexueshmëria, efektiviteti dhe përqindja e klikimeve.

Hapat kryesorë në përzgjedhjen e medias për reklamën janë: përcaktimi i shtrirjes; përcaktimi i frekuencës dhe i ndikimit; zgjedhja midis llojeve kryesore të medias; përzgjedhja e mjeteve specifike të

SHPËRFILL GJËRAT QË TË SHQETËSOJNË

Menaxherët janë krijues. I kalojnë situatat stresuese një e nga një dhe krijojnë diçka të mirë prej tyre.

Menaxherët e pasuksesshëm kur shohin listën me 100 detyra tremben vetëm duke e parë atë! Ata do të tërhiqeshin prapa të frikësuar.

SUKSESI I MENAXHIMIT

Të shohësh botën në një kokrrizë rëre, ndërsa parajsën në një lule të egër. Të shtrëngosh pafundësinë në grushtin tënd dhe përjetësinë në një orë.

Suksesi i menaxhimit është i madh nëse ndihesh i lidhur me gjithçka. Ai buron nga