Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

PAJTONI-PUNIME MERMERI & GRANILI
Standard & Çmim konkurrues !!
Punime granili dhe mermeri me një standard të lartë. Materiale ndërtimi dhe Punime dekorative metalike. Granili përgaditet në impiant me kujdesin maksimal teknologjik. Të gjitha punimet tona kryhen sipas kërkesave të klientelës duke plotësuar pritshmërinë më të lartë të saj. PAJTONI-PUNIME MERMERI & GRANILI: Punime Granili – Pllaka dekorative Oborri; Shkallë Granili; Parapeta Granili; Pllaka Oborresh Granili; Punime Mermeri; Shkallë Mermeri–Shkallë Graniti; Fasada Mermeri & Granili; Mermer & Granil Dekorativ (Shumicë-Pakicë); Kangjella Hekuri etj. PAJTONI-PUNIME MERMERI & GRANILI: Të gjitha projektet kryhen duke asistuar për design-in, llojet dhe përmasat e materialeve etj. Ne ofrojmë produkt kualitativ, realizim në kohë të çdo porosie dhe çmimin më të mirë në tregun metropolitan e më gjerë. Ju mirëpresim!