Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

NPSH STAGOVA
Riveshje/Riciklim/Përpunim i gomave !!
Themeluar në vitin 2000 kompania kryen rigjenerimin e gomave dhe mjeteve transportuese. NPSH STAGOVA: Përpunim dhe riciklim cilësor i gomave në granulate të ndryshme. Kontrollime teknike nën 3.5 ton dhe mbi 3.5 ton dhe agjent të sigurimeve gjithashtu. NPSH STAGOVA: Cilësi, standard, profesionalizëm, përkushtim dhe besueshmëri. Është një nga ndërmarrjet më të mira të zonës ku, klientët marrin një shërbim të mirë dhe me çmime mjaft konkurruese gjithashtu, ju mirëpresim!