Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

KLEIT MARVI SHPK
Prodhim, larje, fraksionim inertesh !!
Një biznes kompetitiv që merret ekskluzivisht me prodhim-larje dhe fraksionim të inerteve. Një fabrikë prodhuese me një kapacitet të lartë ditor. KLEIT MARVI SHPK: Rreth 1000 ( një mijë ) m³ inerte në ditë dhe të fraksionuara sipas: a) Rërë natyrale 0,05 mm, b) Rërë e thyer 0,05 mm, c) Granil 6-10 mm, d) Granil 10-20 mm, e) Granil 25-30 mm. KLEIT MARVI SHPK: Teknologji e përparuar në prodhim, material ndërtimor (shumicë-pakicë), partneritet dhe bashkëpunim i frytshëm me qindra kompani ndërtimi në të gjithë Shqipërinë, cilësi e lartë produktesh, lidership vizionar dhe çmime mjaft konkurruese.

Galeri