Të dhëna për biznesin

Përshkrimi

KLEIT MARVI SHPK
Prodhim, larje, fraksionim inertesh!!
Një biznes kompetitiv që merret ekskluzivisht me prodhim-larje dhe fraksionim të inerteve. Një fabrikë prodhuese me një kapacitet të lartë ditor dhe një pikë referimi në tregun shqiptar.
KLEIT MARVI SHPK: Rreth 1000 m³ Inerte në ditë dhe të fraksionuara në: a) Rërë natyrale 0,05 mm b) Rërë e thyer 0,05 mm c) Granil 6-10 mm d) Granil 10-20 mm e) Granil 25-30 mm.
KLEIT MARVI SHPK: Teknologji e përparuar në prodhim, Material ndërtimor (shumicë-pakicë), Partneritet dhe bashkëpunim i frytshëm me qindra kompani ndërtimi në të gjithë Shqipërinë, Cilësi e lartë produktesh, Lidership vizionar dhe Çmime mjaft konkurruese.
KLEIT MARVI SHPK: Prodhim inertesh, Ndërtime, Korrektesë!

Galeri