Përshkrimi

JON & FLO Sh.p.k
Kompani ndërtimi !!
Është padyshim në fluksin e kompanive të suksesshme në qarku e Tiranës e më gjerë. JON & FLO Sh.p.k: Materiale ndërtimi (Shumicë-Pakicë); Beton të markave të ndryshme e mjaft cilësor për ndërtime të ulëta e të larta, gjithashtu. JON & FLO Sh.p.k: Të gjitha materialet ose input-et e prodhimit të betonit janë sipas standarteve më të larta. Po kështu, pompa e betonit dhe flota jonë e makinerive (Betoniere, Fadroma, Kamiona etj) i përgjigjen më së miri kërkesave më të larta të klientelës dhe kjo në dinamikë. JON & FLO Sh.p.k: Jemi partner korrekt me të gjithë klientët në fushën ndërtimore, sepse klientët tanë janë miqtë më të rëndësishëm. JON & FLO Sh.p.k: Punë e projekte të përmbushura me seriozitet e në kohë, vizion perëndimor i biznesit e çmime mjaft konkurruese. Ju mirëpresim !