Përshkrimi

IRISOFT EDUCATION
Qendër trajnimesh !!
Shkëlqen në tregun metropolitan dhe shqiptar gjithashtu, duke ofruar: Trajnime profesionale, kurse të marketingut dixhital për individë dhe biznese, gjuhë të huaja, kompjuter, paketa trajnimesh praktike për studentë të sapodiplomuar, rekrutim, trajnim dhe ndërmjetësim në punësim, trajnime biznesesh dhe institucionesh në të gjithë sektorët. Po kështu IRISOFT ofron: Përgaditje për maturën shtetërore, përgaditje për fakultet, trajnime me kredite për mësues, trajnime në distancë, programe të ndryshme për fëmijë etj. IRISOFT: Një skuadër plot kreativitet dhe reputacion, një pikë referimi për klientelën dhe një avantazh real në botën e madhe të suksesit. ”Irisoft Education”: Profesionalizëm, përkushtim, seriozitet dhe korrektësi maksimale!

Galeri