Përshkrimi

DIPEM-KLINIKA DENTARE TURKE
Buzëqeshja juaj !!
Investim cilësor në industrinë dentare të metropolit shqiptar dhe një pikë e fortë referimi për klientelën. Ofrojmë me standard dhe profesionalizëm shërbimet e mëposhtme: Kirurgji; Implantologji; Terapi; Protetikë; Ortodonci; Estetikë. KIRURGJIA: Përfshihet extracioni i dhëmbëve dhe extracioni në mënyrë kirurgjikale i infeksioneve të tyre. IMPLANTOLOGJI: Përfshihet shtimi i kockës dhe vendosja e implanteve me metodat më bashkëkohore dhe teknologji europiane. TERAPI: Përfshihet mbushja e dhëmbëve, silanime, fluorizime, pastrime gurëzash dhe zbardhime. PROTETIKA: Përfshin urat e porcelanit, ura zirkoni, ura EMax… proteza elastike, të thjeshta, të skeletuara, të plota dhe parciale. ORTODONCIA: Përfshin aparatin fiks metalik dhe qeramik për drejtimin e dhëmbëve, aparat për zgjerimin e qiellzës dhe aparate të ndryshme në mizurë për raportin e nofullave. ESTETIKA: Përfshin një rubrikë tjetër të punës sonë cilësore për fasetat kompoziti dhe qeramike. DIPEM-KLINIKA DENTARE TURKE: Gjithnjë në përmbushje të kërkesave më të larta të klientelës!