Përshkrimi

ARJEIL SHPK
Tuba/Kesone/Bordura/Puseta betoni !!
ARJEIL SHPK: Operon në industrinë e ndërtimit, pikërisht në prodhimin e tubave prej betoni, të cilat përdoren për kanalizime të ndryshme. Prodhimi i tubave të betonit kryhet me makineri të teknologjisë moderne e në përputhje të plotë me standardet Europiane dhe Shqiptare SSH EN 1916, me titull ‘Tuba dhe pajisje betoni, të papërforcuara, fibra çeliku të përforcuara.’
ARJEIL SHPK: Duke filluar nga viti 2000, kompania jonë ka furnizuar me tuba betoni, kesone betoni, etj me dimensione të ndryshme, shumë kompani ndërtimi që kanë punuar për realizimin e ndërtimit të disa rrugëve, aeroporteve, porteve, magazinimit dhe ujërave të zeza, etj.
ARJEIL SHPK: Prodhim dhe shitje të Tuba betoni, Kesone betoni, Bordura betoni, Puseta betoni, etj. Për kompani shqiptare dhe në vepra mjaft të rëndësishme në vend.
ARJEIL SHPK: Arjeil është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e specializuar në prodhimin e tubave të betonit, kesone betony etj, të dimensioneve të ndryshme. Për këtë ne jemi të çertifikuar nga “Bureau Veritas” me çertifikatë ISO 9001:2008.
ARJEIL SHPK: Që në fillim të aktivitetit tonë kemi qenë shumë të fokusuar në cilësinë si dhe në llojin e produkteve. Prodhimet tona plotësojnë Kërkesat e Standardeve të Shqipërisë dhe standardet Europiane. Ato janë të shoqëruara të gjitha me Çertifikatë Cilësie.
ARJEIL SHPK: HEC, Rrugë, Ndërtime Civile, Ndërtime Industriale, Impiante pastrimi të Ujërave të zeza, etj. Asistencë Teknike, Ndërtim KUZ, Ndërtim KUB, Montime, Transport, Tubacione për HEC etj. Projekte në të gjithë Shqipërinë.
ARJEIL SHPK: Lider në prodhimin e Tubave të Betonit, Standard dhe Çmim konkurrues. Ju mirëpresim!